Algemeen

Wat met de werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval waarbij je letselschade lijdt, niemand die het graag wil meemaken. Jij als werknemer niet, maar ook je werkgever zit hier helemaal niet op te wachten. Toch zijn ongevallen op de werkvloer aan de orde van de dag en zijn ze zoveel sneller gebeurd dan je zou denken. Voor het slachtoffer brengt zo'n ongeval bovendien ook heel wat met zich mee. De verwondingen die je hierbij oploopt, kunnen ervoor zorgen dat je medische hulp nodig hebt, dat je tegen een lange periode van herstel aankijkt en dat je gedurende een bepaalde periode niet kunt werken met loonverlies tot gevolg. Afhankelijk van de aard en de ernst van het ongeval kun je het hier dan ook nog eens mentaal heel moeilijk mee hebben. Niet dat het de fysieke of psychische pijn kan wegnemen, maar weet in elk geval dat je als slachtoffer van een bedrijfsongeval recht hebt op een vergoeding als je door het ongeval schade lijdt.

Wat verstaan we onder de werkgeversaansprakelijkheid?

Als je slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval, is de vraag die zich hierbij onmiddellijk stelt of de werkgever voldaan heeft aan de zorgplicht. Hij moet er namelijk voor zorgen dat de werkzaamheden op een veilige manier kunnen gebeuren om zo het risico op bedrijfsongevallen te verminderen. Een zorgvuldig ingerichte werkplaats, voldoende veiligheidsvoorschriften, degelijke beschermingsmiddelen en uitvoerige werkinstructies bijvoorbeeld moeten dat doel dienen. Is je ongeval te wijten aan het verzaken aan de zorgplicht door je werkgever, dan is hij aansprakelijk voor het ongeval en zal hij de letselschade die je hierdoor opliep moeten vergoeden. We spreken in dit geval over de werkgeversaansprakelijkheid.

Wat betekent dat voor jou?

Je zal de werkgeversaansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval waarvan je slachtoffer werd moeten kunnen aantonen in het geval dat je werkgever hierin niet spontaan de verantwoordelijkheid opneemt. Je doet er dan ook altijd goed aan om meteen na het ongeval al te starten met het verzamelen van voldoende informatie voor je dossier. Om dit op de best mogelijke manier te doen, kun je de hulp inroepen van een specialist letselschade zoals letselschade advocaat Utrecht. Maak een uitgebreid verslag van de omstandigheden van het ongeval en noteer alvast de namen van collega's die hiervan getuige waren, hun verklaringen kunnen later van belang blijken. Foto's zijn eveneens een goede manier om je relaas van de feiten te staven en kunnen dienen als bewijsmateriaal om aan te tonen dat niet aan de zorgplicht werd voldaan. Hou er altijd rekening mee dat niet voor ieder bedrijfsongeval automatisch de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld. Het is aan je advocaat om je hierin te adviseren, bij te staan en zo nodig te procederen.

Reacties uitgeschakeld voor Wat met de werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval?